Rispet

Rispet, řidčeji rispetti, je lyrická básnická forma, jejíž název vznikl z italského rispetto – ohled či úcta.

Rispet má pevný počet veršů, těch veršů je osm, skládá se z jednoho čtyřverší, rýmovaného střídavě, a dvou dvojverší, rýmovaných sdruženě (celkové rýmové schéma je tedy ABAB CC DD).

Pro svou krátkost se tato forma užívá téměř výhradně v lyrice, a to ve všech jejích druzích (přestože původně se vyskytovala takřka pouze v lyrice milostné). Na použitém typu verše nezáleží, většinou se ale užívá endekasylab, tedy jedenáctislabičný verš jambického spádu, typický pro italskou literaturu.