Jak to bude s časem aneb Periodicita

Jednotlivé etapy projektu budou trvat tři měsíce. Poté bude měsíční pauza, kdy se provede vyhodnocení, vyhlášení vítězů a další doprovodné akce k projektu (např. sraz veršotepců apod.)

Po měsíční pauze bude vyhlášena nová etapa/kolo.